Questo plugin non è stato testato con le ultime 3 versioni principali (major releases) di WordPress. Potrebbe non essere più mantenuto, o supportato, e potrebbe presentare problemi di compatibilità se utilizzato con versioni più recenti di WordPress.

PP Auto Thai Date

Descrizione

ปกติแล้ว WordPress จะไม่สามารถใช้งานวันที่ที่เป็นภาษาไทยได้ ปลั๊กอินตัวนี้จะช่วยแปลงวันที่ให้เป็นภาษาไทยครับ

ปลั๊กอินนี้จะช่วยอะไรคุณบ้าง:

  • ช่วยให้เว็บของคุณมีวัน เดือน ปี เป็นแบบไทย
  • เดือน มกราคม – ธันวาคม
  • ปีแปลงเพิ่มจาก คศ เป็น พศ เช่นปี 2012 เแปลงป็น 2555
  • ทุกอย่างเมื่อติดตั้งระบบจะแปลงให้โดยอัตโนมัติครับ

ปลั๊กอินอื่นๆ

PP Auto Thai URL

ผู้ผู้ผลิตปลั๊กอิน

PREUKSON.COM
ร่วมกับ
SME2WEB.com

Installazione

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Install PP Thai Auto URL either via the WordPress.org plugin directory, or by uploading the files to your server

  2. activating PP Thai Auto URL.

  3. Enjoy!

FAQ

ใช้งานอย่างไร

แค่ติดตั้งก็สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ที่หน้าเว็บครับ

ตั้งค่าอย่างไรให้วัน เดือน ปี เรียงตามแบบไทยจริงๆ

ไปที่ Setting -> General
ปรับตรง Date Format ให้เป็น j F Y
เท่านี้ระบบก็จะเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องแล้ว

ททำไมใช้ปลั๊กอินแล้่วไม่เห็นความเปลี่ยนแปลง

ตรงนี้ต้องดูว่า Theme ของคุณใช้ระบบวันที่ตามมาตรฐานของ WordPress หรือไม่ ซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่มีปัญหากับเว็บีที่ใช้ระบบวันที่พื้นฐานครับ พวก Date time ทั่วไป

Recensioni

Non ci sono recensioni per questo plugin.

Contributi e sviluppo

“PP Auto Thai Date” è un software open source. Le persone che hanno contribuito allo sviluppo di questo plugin sono indicate di seguito.

Collaboratori

Changelog

1.0

  • สามารถใช้งานได้เต็มที่.