Designil PDPA Thailand

Popup สำหรับขอ Consent ที่รองรับความต้องการของ PDPA มีระบบจัดการคุกกี้อย่างเป็นระบบ และสามารถขอความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนที่จะเก็บข้อมูล


DesignilCode 3.000+ installazioni attive Testato con WP 6.3.2 Aggiornato 4 mesi fa

Cookie Wow PDPA Banner

สร้างคุ้กกี้ป๊อปอัพบนเว็บไซต์เพื่อขอความยินยอมให้ถูกต้องตาม PDPA Thailand มีระบบสแกนและติดตามอย่างอัตโนมัติ เริ่มต้นฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


Cookie Wow 1.000+ installazioni attive Testato con WP 6.0.6 Aggiornato 2 anni fa