Designil PDPA Thailand

Popup สำหรับขอ Consent ที่รองรับความต้องการของ PDPA มีระบบจัดการคุกกี้อย่างเป็นระบบ และสามารถขอความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนที่จะเก็บข้อมูล


DesignilCode 3.000+ installazioni attive Testato con WP 6.3.1 Aggiornato 2 mesi fa

PP Auto Thai URL

ช่วยให้เว็บของคุณมี URL ภาษาไทยที่ยาวขึ้น


Preukson 300+ installazioni attive Testato con WP 3.3.2 Aggiornato 12 anni fa

PP Auto Thai Date

เป็นปลั๊กอินเอาไว้สำหรับเปลี่ยนวันที่จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย


Preukson 90+ installazioni attive Testato con WP 3.3.2 Aggiornato 12 anni fa

CAPTCHA in Thai 2nd

CAPTCHA in Thai เป็นการบริการฟรี CAPTCHA ที่เป็นภาษาไทย ในลักษณะของการแก้ไขคำที่มักเขียนผิด คำอ่าน สุภาษิต และคำราชาศัพท์ต่างๆ


ENGR TU 10+ installazioni attive Testato con WP 3.7.41 Aggiornato 10 anni fa